مهارتهای فنی به زبان ساده

جداسازی اتصالات فیتینگ

توجه داشته باشید که در موقع جداسازی اتصالات فیتینگ
حتما شیر اب ورودی اب شهر به دستگاه بسته

و شیر منبع تحت فشار نیز بسته و همچنین شیر احرمی
روی سینک باز باشد تا مدار از فشار اب خالی باشد

majid

دیدگاه‌ها

*
*