مهارتهای فنی به زبان ساده

اشنایی با عملکرد قطعات در تصفیه اب

ادابتور که تامین کننده برق شیر برقی و پمپ دستگاه میباشد

لوپرشر این کلید وصل کننده جریان برق با فشار اب ورودی هست

شیر برقی که عمل قطع و وصل اب رو به عهده دارد

پمپ که تامین فشار اب رو به ورودیه هوزینگ ممبرین به عهده دارد

های پرشر که کلید قطع جریان برق مدار هست و با فشار اب کار میکند

مجید فریدونی

دیدگاه‌ها

*
*